INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE RAPORTARE A CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE

în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Legea privind protecția persoanelor care raportează informații public privind încălcare

„AS Hoteli EOOD, înregistrată în Registrul Comerțului și în Registrul Persoanelor Juridice fără scop lucrativ cu CUI 131261782, publică prezenta Informație privind procedura de raportare a încălcărilor în conformitate cu art. 12, alin. 4 din Legea privind protecția persoanelor care raportează informații public privind încălcare, denumită în continuare „Legea”, prin care se sesizărilor de încălcări și de asigurare a protecției persoanelor din cadrul societății care fac publice informații privind încălcări ale legislației bulgare sau acte ale Uniunii Europene, care le-au devenit cunoscute în timpul sau cu ocazia îndeplinirii muncii sau a atribuțiilor lor oficiale sau în alt context de lucru.

Aplicabilitate

Prezenta informație se aplică în legătură cu sesizările de încălcare, în următoarele domenii:

 1. Încălcări ale legislației bulgare sau ale UE în domeniul:
 • Achiziții publice;
 • Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • Siguranța și conformitatea produselor;
 • Siguranța transportului;
 • Protecția mediului înconjurător;
 • Protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară;
 • Siguranța alimentelor și a furajelor, sănătatea animală și tratament uman;
 • Sănătate publică;
 • Protecția consumatorilor;
 • Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal;
 • Securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.
 1. Infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene potrivit art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
 • Încălcarea normelor privind piața internă în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv Normele Uniunii Europene și Legislația bulgară privind concurența și ajutoarele de stat.
 1. Încălcări legate de scheme fiscale transfrontaliere al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal, care contravine obiectului sau scopului legislației aplicabile în materie de impozit pe profit.
 2. Infracțiunea săvârșită cu un caracter general, despre care o persoană a aflat în legătură cu îndeplinirea muncii sale sau în îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale.
 3. Raportarea sau anunțarea publică de informații cu privire la încălcări ale legislației bulgare în următorul domeniu:
 • Regulile de plată a creanțelor publice de stat și municipale;
 • Legislația muncii;
 • Legislația privind prestarea serviciului public

Canale de sesizarea cazurilor de

Sesizarea cazurilor de încălcare cu prioritate, se pot face prin intermediul canalului interne de raportare, în confirmate cu informația din secțiunile de mai jos.

În cazul în care există o convingere rezonabilă că există un risc pentru persoana care raportează, această sesizare poate fi înaintată autorității naționale externe de sesizarea cazurilor de încălcare – Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal (CPDP). Informații privind modul de raportare în temeiul legii pot fi găsite pe site-ul web al CPDP: https://www.cpdp.bg.

Sesizarea cazurilor de încălcare prin intermediul canalului intern

O sesizare se poate depune personal sau prin intermediul unui împuternicit cu o procură expresă scrisă

în una dintre următoarele modalități:

 • La următoarea adresă de e-mail: whistleblow@splf.eu;
 • La următoarea adresă:  , Sofia, str. Biser nr.2, ap. 5, în atenția: Persoanei responsabile, conform Legii privind protecția persoanelor care raportează informații public privind încălcare. Scrisoarea trebuie să poarte mențiunea „Confidențial”;
 • La o ședință personală cu persoana responsabilă, după aranjarea unei date la numărul de telefon de contact specificat..

Această sesizare trebuie să conțină datele persoanei care sesizează care nu vor fi împărtășite cu alte persoane decât în scopul verificării. Raportul în scris trebuie semnat personal de către persoană care face această sesizare și se trimite prin completarea unui formular standard de către Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal (disponibil pentru a fi descărcat aici).

O sesizare se poate depune și în text liber, în acest caz, aceasta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele complet ale persoanei care face sesizare, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, dacă are; numele persoanei împotriva căreia se depune raportul și locul său de muncă, dacă raportul este depus împotriva unei anumite persoane și aceasta vă este cunoscută; detalii specifice ale unei încălcări sau ale unui pericol real ca o astfel de încălcare să fie comisă; locul și perioada acestei încălcări, dacă este cazul; o descriere a încălcării sau a situației și alte circumstanțe, dacă sunt cunoscute personalei care raportează; data depunerii acestei sesizări; semnătură, semnătură electronică sau altă modalitate de identificare a depunătorului.

Se depune proces verbal prin completarea formularului după modelul Comisiei privind protecția datelor cu caracter personal de către funcționarul responsabil, care oferă celui care depune să îl semneze, în cazul în care dorește.

La prezenta sesizare se pot atașa orice fel de surse de informații care susțin declarațiile făcute în aceasta și/sau referire la documente, inclusiv indicând date despre persoanele care ar putea confirma datele raportate sau pot furniza informații suplimentare.

În cazul în care sesizarea nu respectă oricare dintre cerințe, persoana responsabilă trimite o notificare pentru remedierea neregularităților în termen de șapte (7) zile de la primirea sesizării. În cazul în care neregularitățile nu sunt remediate în acest termen, sesizarea și anexele acesteia sunt returnate.

Înregistrarea unei sesizări transmise prin intermediul unui canal intern

Sesizarea primită prin intermediul canalului intern al societății se înregistrează în registrul intern pentru sesizări în temeiul Legii privind protecția persoanelor care raportează informații public privind încălcare, cu numărul unic de identificare al sesizării emis de Comisia privind protecția datelor cu caracter personal. Persoana care raportează este notificată cu privire la această înregistrare.

Examinarea unei sesizări transmise prin intermediul unui canal intern

Sesizările sunt revizuite în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor care raportează informații public privind încălcare. În cazul unei sesizări justificate, și anume o sesizare care intră în domeniul de aplicare al Legii privind protecția persoanelor care raportează informații public privind încălcare, se efectuează o investigație în termen de trei (3) luni de la înregistrarea acestei sesizări și se iau măsurile corespunzătoare.

În legătură cu o inspecție în curs persoana responsabilă are dreptul de a solicita informații suplimentare de la persoana care a făcut sesizarea, precum și de la terți, pentru a audia persoana afectată, care la rândul său are dreptul de a face obiecțiuni și și de a prezenta probei în apărarea acuzațiilor sale. În cazul în care este necesar să se acționeze cu asistența unei autorități publice, raportul poate fi înaintat către Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, iar persoana care sesizează este anunțată în timp util.

Nu se revizuiesc sesizări de încălcare, în cazul în care, acestea:

 • sunt transmise în mod anonim, cu excepția cazului în care persoana responsabilă decide să inițieze o investigație;
 • se referă la încălcări comise cu mai mult de doi (2) ani în urmă;
 • conțin acuzații de încălcări care nu intră în domeniul de aplicare al legii.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații privind drepturile și obligațiile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor care raportează informații publice privind încălcare, vă puteți familiariza cu textul integral al legii prin acest link. Secțiunea „Întrebări frecvente” în legătură cu aplicarea Legii privind protecția persoanelor care raportează informații publice privind încălcare, care este disponibilă pe pagina web al Comisiei pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, prin intermediul acestui link.