POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A AS HOTELI EOOD - Hotel „Hermes”

Data actualizării: 25 februarie 2024

Prezentul document conține Politica privind protecție a datelor cu caracter personal a AS Hoteli EOOD, înregistrată la Registrul Comerțului la Agenția Registrului cu CUI: 131261782, cu sediul social și adresa în localitatea Sofia 1618, regiunea Vitosha, cartier rezidențial Bakston, bl. 20, scara D E, et. 1, ap. 85 cu obiect de activitate: servicii de hotelier și restaurant și servicii turistice suplimentare („Politica”) și face parte integrantă din Termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web al Hotelului Hermes („Hotel”). În cazul în care nu sunteți de acord cu Prezenți Termenii și Condiții, nu veți putea utiliza acest Site. În cazul în care Politica se modifică, modificările vor fi publicate aici.

În scopul furnizării de servicii de călătorie („Servicii”) pe site-ul web. www.hermesresort.com („Site-ul”), AS Hoteli EOOD. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care sunt clienți ai Hotelului sau ale altor persoane identificate mai jos („Persoanele vizate”/”Dumneavoastră”/”Voi”) în conformitate cu prezenta Politică. Политика.

La prelucrarea datelor cu caracter personal, AS Hoteli EOOD respectă toate reglementările privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activității, inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul”).

Definiții:

 • – Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la dumneavoastră prin care puteți fi identificat, direct sau indirect;
 • – prelucrarea datelor cu caracter personal („Prelucrare”) reprezintă orice act sau set de acțiuni care pot fi efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie că este vorba sau nu de mijloace automate.
 1. Scopurile prelucrării

AS Hoteli EOOD colectează datele furnizate de dumneavoastră în legătură cu încheierea unui contract de utilizare a serviciilor hotelului, documentarea activităților de Prelucrare și îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului și protecția intereselor legitime în temeiul legislației aplicabile:

1.1. Încheierea și executarea contractului Acestea sunt scopurile necesare pentru etapele implicate în încheierea și executarea contractului dintre dvs. și Hotel, inclusiv prelucrarea datelor necesare în acest scop atunci când se efectuează înregistrarea, crearea unui cont și activitățile de furnizare a Serviciilor accesibile prin intermediul Site-ului. De asemenea, aceste scopuri includ comunicarea cu dumneavoastră, inclusiv prin e-mail, necesară în legătură cu furnizarea de Servicii și/sau comunicarea cu privire la modificările aduse Serviciilor furnizate. În acest scop, poate fi necesară prelucrarea unora sau a tuturor categoriilor de date, menționate mai sus.

1.2. Interes legitim Scopurile intereselor legitime ale AS Hoteli EOOD și ale contractorilor sau furnizorilor săi de servicii) includ următoarele:

 • Asigurarea funcționării și utilizării corespunzătoare a Site-ului de către dumneavoastră și alți utilizatori, întreținerea și administrarea Serviciilor, soluționarea litigiilor, identificarea și prevenirea activităților rău intenționate;
 • Comunicarea cu dumneavoastră, inclusiv pe cale electronică, cu privire la aspecte importante legate de aceste Servicii;
 • Primirea și prelucrarea sesizărilor, reclamațiilor, solicitărilor și a altor tipuri de corespondență primite;
 • Executarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale AS Hoteli EOOD, inclusiv prin intermediul procedurilor judiciare, și acordarea de asistență pentru executarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale altor utilizatori ai site-ului și/sau ale terților afectați.

1.3. Obligații legale Acestea sunt scopuri după cum urmează:

 • Activități financiare și contabile, în cazul în care este necesar în care este necesară prelucrarea și stocarea informațiilor cerute de lege în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, contabile și a altor obligații de raportare;
 • Activități pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege de păstrare sau furnizare de informații;
 • Activități pentru îndeplinirea obligațiilor de documentare, obligații de raportare și alte obligații legate de îndeplinirea cerințelor conform Regulamentului (UE) 2016/679 și ale legislației în vigoare, inclusiv în legătură cu obligațiile atribuite prin Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și alte obligații aplicabile.


1.4. Consimțământul explicit.
Datele dumneavoastră pot fi prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră explicit, iar prelucrarea în acest caz este specifică și în măsura și domeniul de aplicare prevăzute în consimțământul relevant.

AS Hoteli EOOD prelucrează datele cu caracter personal numai în conformitate cu prezenta politică și în măsura permisă de lege. Informațiile sunt colectate atunci când vă înregistrați pe site, faceți o rezervare, vă abonați la materialele noastre, răspundeți, puneți întrebări sau comentarii sau completați anumite detalii într-un formular.

2. Datele cu caracter personal colectate, stocate și prelucrate. Perioada de stocare

Date cu caracter personal

Scop

Perioadă de stocare

Nume și prenume

Încheierea și executarea contractului cu hotelul, interes legitim.

Până la 5 ani de la data rezilierii contractului

CNP

Încheierea și executarea contractului cu hotelul, interes legitim.

Până la 5 ani de la data rezilierii contractului

Carte de identitate, pașaport

Încheierea și executarea contractului cu hotelul, interes legitim.

Până la 5 ani de la data rezilierii contractului

Adresă, număr de telefon, email

Încheierea si executarea contractului cu hotelul, inclusiv acceptarea si procesarea reclamațiilor si sesizărilor, creșterea calității serviciilor oferite de către hotel, interes legitim

Până la 5 ani de la data rezilierii contractului

Alte date furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră

Executarea contractului de către hotel

Până la 5 ani de la data rezilierii contractului

Date ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Executarea contractului de către Tour Operator

Până la 5 ani de la data rezilierii contractului

Logări pentru utilizarea site-ului

Executarea contractului de către hotel

Până la 1 an de la data înregistrării

Utilizarea site-ului web este posibilă fără a fi necesară înregistrarea și furnizarea de date de către orice utilizator.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul furnizării de informații turistice și informații despre servicii, precum și în scopul personalizării paginii web în raport cu nevoile dumneavoastră, îmbunătățirea paginii web. AS Hoteli EOOD poate furniza o parte din datele primite altor terți în legătură cu îndeplinirea solicitărilor, cererilor și comenzilor dvs.

Serviciile oferite pe acest site sunt destinate persoanelor cu vârsta peste 18 ani. AS Hoteli EOOD nu colectează, utilizează și dezvăluie datele cu caracter personal ale minorilor fără acordul prealabil al unui părinte sau tutore.

 1. Drepturi privind datele cu caracter personal

În calitate de persoană fizică vizată, aveți următoarele drepturi:

3.1.Dreptul la informare.

Scopul prezentei Politici este de a vă informa în mod detaliat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu Serviciile furnizate.

3.2. Dreptul de acces.

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, de a avea acces la acestea și de a obține informații despre prelucrarea acestora și drepturile dvs. în legătură cu acestea.

3.3. Dreptul la modificare.

Aveți dreptul de a vă corecta datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte.

Datele dvs. pot fi modificate de dvs. și/sau de reprezentantul dvs. autorizat.

3.4. Dreptul la ștergere.

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor, cu excepția cazului în care există un motiv substanțial pentru prelucrare și/sau o obligație legală.

3.5. Dreptul la restricție în ceea ce privește prelucrarea datelor.

Regulamentul prevede posibilitatea de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă există motivele prevăzute în acest sens.

3.6. Dreptul de a notifica terților.

Dacă este cazul, aveți dreptul de a solicita AS Hoteli EOOD. să notifice terților cărora le-a furnizat datele dumneavoastră, cu privire la corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

3.7. Dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat. într-un format structurat și lizibil de către o mașină și de a utiliza aceste date pentru un alt operator, la discreția dvs.

3.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate doar pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce consecințe juridice pentru dvs. sau vă afectează într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care motivele pentru aceasta sunt prevăzute în legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și sunt prevăzute garanții adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele dvs. legitime.

În cadrul furnizării serviciilor de pe site nu se utilizează tehnologii care se încadrează în această categorie.

3.9. Dreptul de a retrage consimțământul.

Aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se bazează pe consimțământul pe care l-ați dat. Această retragere nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat până la momentul retragerii.

Datele furnizate pe baza legală a consimțământului sunt: date referitoare la preferințele alimentare, alergii, altele la discreția dumneavoastră, care nu sunt solicitate de către AS Hoteli EOOD pentru încheierea contractului de servicii turistice.

3.10. Dreptul de a obiecta.

Aveți dreptul de a face obiecțiuni la prelucrarea datelor pe baza unui interes legitim.
În cazul în care se primește o astfel de obiecție, vom lua în considerare solicitarea dumneavoastră și, dacă este justificată, o vom respecta. În cazul în care considerăm că există temeiuri legale convingătoare pentru prelucrare sau că este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, vă vom informa despre acest lucru.

3.11. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă legislația aplicabilă privind protecția datelor. Autoritatea de supraveghere din Republica Bulgaria este Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, a cărei adresă este: Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, Republica Bulgaria, Sofia 1592, bulevardul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2.

 1. Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta politică, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor:

e-mail:

Telefon:

adresa:

 1. NEDEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

As Hoteli EOOD colectează date cu caracter personal numai în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta politică, datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor părți terțe. În cazul este necesar să se furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal unor contrapărți ai AS Hoteli EOOD în legătură cu serviciile furnizate, aceste date vor fi prelucrate numai în conformitate cu cerințele legale și în legătură cu serviciile solicitate.

Este posibil ca anumite date cu caracter personal să fie dezvăluite autorităților competente în temeiul unei legi, al unei hotărâri judecătorești sau al unui alt act corespunzător și/sau dacă dezvăluirea este necesară pentru depistarea unor infracțiuni în țară și/sau în străinătate.

 1. RESPONSABILITATE

AS Hoteli EOOD nu este responsabilă pentru politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale site-urilor web către care acest site conține referințe.

 1. CONFIDENȚIALITATE

Atunci când se prelucrează datele cu caracter personal AS Hoteli EOOD ia toate măsurile necesare pentru a proteja informațiile de pierdere, utilizare abuzivă, dezvăluire, modificare sau distrugere, precum și publicarea către terți neautorizați.