Политика за настаняване

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация за хотел Хермес бихте могли да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: reception@hermesresort.com
 • пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт; www.hermesresort.com
 • обадете се на телефон: +359879015226
 • заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. След потвърждение от наша страна, като изискуем гарантиращ депозит се изисква сума, която следва да се преведе до 7 /седем/ дни от датата на направената резервация в размер на 30 (тридесет) % от общата сума по резервацията. Доплащането следва да бъде до 20 дни преди датата на настаняване. Ако до началната дата остават по-малко от 20 дни, Вие трябва да заплатите пълната сума.

При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане по e-mail.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, Хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ

2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: reception@hermesresort.com
 • уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 20 (двадесет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

2.3. При анулация на резервацията по-малко от 20 /двадесет/ дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на Първата нощувка от Вашия престой и остатъка от депозита ви се възстановява.

2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. Хотел Хермес хотел запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване всеки ден след 15:00 ч.
 • Освобождаване на стаите до 11:00 ч.

3.2. При по-късно освобождаване на стаята, всеки просрочен час подлежи на заплащане в размер на ценовата политика за late check-out, установена на рецепция на хотела.

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „АС хотели “ЕООД (рубрика „Политика за поверителност”).

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Данни за банковия превод:

Банка: iCard
Номер сметка / IBAN: BG58INTF40015024971766
SWIFT / BIC: INTFBGSF
Валута: BGN
Адрес на банката: Varna
Получател: AS Hoteli EOOD
Адрес на получателя: Sofia
Основание: Резервация No

Времето за обработка на получените плащания отнема до 5 работни дни.
Ако плащането не бъде извършено, резервацията ще бъде отменена. Ако желаете да промените вашата резервация, моля свържете се с нас на посочените по-долу телефон или имейл.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Хотел Хермес поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2. Хотел Хермес се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3. Хотел Хермес не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 20 (двадесет) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на Хотел Хермес, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторантите или спа центъра, както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.10. В стаите на Хотел Хермес не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 150.00 лв.

5.11. Клиентите, ползващи услугите на Хотел Хермес следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела.

5.12. Хотел Хермес си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.hermesresort.com в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.